Poprawa bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkoły

Skierowałem wniosek do naszych Radnych RO w sprawie możliwości poprawy bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkoły.

 

                                                                                                Rada Osiedla Ołtaszyn

Wniosek do działań RO Ołtaszyn na rok 2018

Szanowni Radni

Dwie kadencje temu  Przewodniczący RO Ołtaszyn p. Ryszard Jarosławki próbował przeprowadzić udrożnienie przejścia na działkach z tylu posesji domów przy ulicy Szafera  działka numer 23/17 od strony przedszkola. Działki te są własnością Gminy Wrocław i stanowią rezerwę pod ciąg komunikacyjny.

Proponuję powrócenie do tej koncepcji z dwóch względów:

  1. Odzyskanie tego terenu i udrożnienia przejścia dla dzieci w drodze do szkoły i przedszkola co znacznie skróci drogę dojścia do tych obiektów i poprawi bezpieczeństwo dzieci, bo nie będą musiały przechodzić przez ruchliwą ulicę Strachowskiego.
  2. Ewentualne przekształcenie tych działek z drogowych i przekazanie ich dla przedszkola co znacznie przyczyni się do poprawienia wielkości terenu przedszkola i da szansę na zaplanowanie nowych terenów zabaw dla naszych przedszkolaków.