Ołtaszyn – 70 lat w granicach miasta.

Wprowadzenie

W ostatnich dniach na ręce naszych radnych RO Ołtaszyn prezydent miasta  – Jacek Sutryk przekazał list gratulacyjny z okazji okrągłej rocznicy. Mało kto z nas wie, że 70 lat temu Ołtarzyn (tak nazywało się nasze osiedle) został przyłączony do granic miejskich Wrocławia. Nasza wieś stała się osiedlem miejskim. Potem przez bardzo długi okres czasu byliśmy w wielu przypadkach  administracyjnie traktowani razem z sąsiednim osiedlem Wojszyce, ale po kolei …

List gratulacyjny

list gratulacyjny

 

Historia naszego Osiedla

Patrząc historycznie musimy oczywiście bezwzględnie wspomnieć o datowaniu naszego Osiedla .  Najwcześniejsze czasy przypomina nam tablica pamiątkowa ufundowana przez Radnych Osiedla , która została zamontowana na ścianie przed wejściem do naszego kościoła. W dawnych czasach przez naszą wieś i Partynice przemieszczały się zapewne karawany kupieckie poruszające się po „bursztynowym szlaku” o czym świadczy bursztynowy skarb odkryty przy okazji budowy obiektu torów wyścigów konnych – skarb bursztynowy Partynice – TUTAJ więcej.

Wojenna zawierucha

Wojna również nie omijała naszego osiedla TUTAJ więcej

Historia współczesna

Pozostawmy jednak te dawne mroczne czasy i zobaczmy jak żyło się naszym mieszkańcom po wojnie i czy w tym okresie mieliśmy jakieś istotne sytuacje związane z życiem naszego Osiedla ? Może znajdziemy kilka ważnych dat dla czasów naszego pokolenia. Oczywiście przy okazji tego listu mamy pierwsza datę 1951 roku i co dalej ? Tematowi lat powojennych poświeciłem już opisy w kilku moich publikacjach – powojenna historia osiedla – TUTAJ – obszerne informacje. Były też momenty ważne dla naszej społeczności w ostatnich czasach i do nich należy zaliczyć podział Rady Osiedla Wojszyce-Ołtaszyn na dwie oddzielne RO Ołtaszyn i Wojszyce. Może wydać się to mało istotne, ale to tylko pozory – TUTAJ więcej. Sceny z życia dawnego osiedla – TUTAJ  

Nasz kościół

TUTAJ

Na zakończenie

Wielka szkoda, że nie ma osobnej zbiorczej publikacji, opracowania traktującej o historii naszego osiedla  i jeśli wielu z WAS w tym momencie mówi  – przecież jest Internet i tam mamy wszystko to jednak zaprotestuję. Wprawdzie nie będę się z tego powodu przypinał łańcuchami do tablicy ogłoszeniowej w centrum naszego Osiedla, ale  będę o tym mówił , co zresztą robię od jakiegoś czasu.

linki:

osoby ważne w historii powojennej naszego osiedla – TUTAJ

historia osiedla od najdawniejszych czasów – TUTAJ

powojenna historia Wrocławia – TUTAJ


List do RO Ołtaszyn

Wrocław, dnia 23 listopada 2020 r.

 

Szanowne Panie Przewodniczące

Szanowni Radni

 

Zwracam się do Was z dwoma wnioskami dotyczącymi naszego osiedla.

Wniosek 1.

Mając na uwadze skromność dotychczasowych opracowań historii naszego osiedla wnoszę o uwzględnienie w budżecie RO Oltaszyn na rok 2021 zabezpieczenie środków na wykonanie zbiorczego opracowania historii naszego osiedla od lat najdawniejszych do chwili obecnej.

Dotychczas wykonano jedynie małe opracowanie wydane z okazji 800-lecia  i istnieją oddzielne opracowania związane z historią szkoły, kościoła, klasztoru, parafii, okresem powojennym itp.

Wszystkie te opracowania  są powierzchowne i nie tworzą jednolitego dokumentu.

Uważam, że jako radni tego osiedla powinniście Państwo podjąć taką inicjatywę, która naszym dzieciom i wnukom pozwoli czerpać wiedzę o naszej małej ojczyźnie.

Myślę, że zaproponowanie tego tematu jako pracy magisterskiej lub podyplomowej z dofinansowaniem jednorazowym przez RO oraz odkupienie praw do rozpowszechnienia opracowania w każdej formie dla potrzeb społeczności lokalnej nie będzie wymagało znacznego wydatku finansowego.

PROSZĘ, ZATEM Panie Przewodniczace Rady i Zarządu o przedstawienie mojego wniosku Radnym.

Jeśli wniosek zainteresuje naszych radnych z przyjemnością zreferuje na sesji RO moje przemyślenia w tym zakresie i poinformuję o dostępnych zasobach do wykorzystania.

Wdzięczny będę o odpowiedź w sprawie tego wniosku , również negatywną bo umożliwi mi to dalsze indywidualne działania w tej sprawie.

Wniosek 2

Drugim elementem istotnym w moim mniemaniu o kształcie centrum naszego osiedla jest brak koncepcji rewitalizacji centrum OLTASZYNA. W moim odczuciu jest to bardzo istotne w obecnej chwili dla nas opracowanie, które powstrzyma lub przynajmniej przyczyni się do ujednolicenia rozwiązań w rejonie, który zostanie określony jako nasze centrum.

Takie opracowanie da nam szansę na określenie zakresu prac na przyszłe lata dla tego tak istotnego dla naszego osiedla obszaru. To nie tylko mała architektura, to również określenie możliwości i potrzeb tego terenu dla zrównoważonego rozwoju, odzyskania odpowiedniego charakteru, wyglądu godnego centrum. Zachęcam do odwiedzenia sąsiedniej miejscowości Siechnice – tam utworzono RYNEK prawie od podstaw, ale najpierw powstała właśnie taki dokument w formie opracowania. Trwało to wszystko z tego co pamiętam około 10 lat, ale określone w koncepcji kierunki pozwoliły na utrzymanie odpowiednich standardów i rozwiązań. Doskonałym przykładem jest również Rynek naszego miasta – realizowany od lat po powodzi według projektu chyba bardzo młodego architekta tuż po studiach 9nie chce przekłamać nazwiska) . Zachęcam zatem Komisje naszych Radnych RO do odwiedzenia Siechnic i sprawdzenia naocznie, że warto myśleć perspektywicznie. Oczywiście takie opracowanie wymaga konsultacji społecznych, ale potem każda kolejna RO ma materiał do dalszych prac podany na tacy.

Tu ponownie widzę możliwość zgłoszenia tego tematu jako pracy dla studentów architektury dla samego wywołania dyskusji w tym zakresie. Jeśli nic nie zrobimy to nadal będzie tak jak jest, czyli BYLE JAK.

 

Na koniec pozdrawiam serdecznie i mam nadzieję, że uwzględnicie Państwo moje wnioski w planowanych działaniach Rady Osiedla.

Ryszard Budzowski

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments