Ołtaszyn – klasztor Elzbietanki

elzbietanki-02

elzbietanki-02


Klasztor Sióstr Elżbietanek

Klasztor Sióstr Elżbietanek na we Wrocławiu Ołtaszyn
został ufundowany przez Dom Macierzysty Sióstr Elżbietanek w roku 1898. Do budowy domu przyczynił się Ks. Dr Joanes Soffner (ur.6.03.1828), Proboszcz ołtaszyńskiej parafii, która na ten czas liczyła około 4 tysiące wiernych. Na terenie parafii konieczna była pomoc przy wychowaniu dzieci, pielęgnacji chorych oraz przy prowadzeniu zakrystii i kościoła. Ksiądz Proboszcz zwrócił się więc do Matki Generalnej Melchiory o przysłanie kilku sióstr do posługi na terenie parafii, na którą to prośbę Przełożona Generalna odpowiedziała pozytywnie i już w 1898 roku pierwsze siostry zostały wprowadzone do ołtaszyńskiej wspólnoty parafialnej. Pierwszą przełożoną klasztoru została siostra Aldegundis (?11.11.1921).
W roku 1905 zmarł Ks. Dr Joanes Soffner, który do dziś spoczywa na tutejszym cmentarzu. Po jego śmierci proboszczem został Ks. Kanonik Józef Wajdner, który okazał się wielkim dobrodziejem i doradcą duchowym sióstr.
Siostry pomimo wielu obowiązków modliły się wspólnie. Miejscem modlitwy była kaplica, w której nie było jeszcze wtedy Najświętszego Sakramentu. Nad ołtarzem znajdowała się natomiast statua Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych, św. Józefa i św. Elżbiety. Figury te są w kaplicy do dnia dzisiejszego. W roku 1931 został wybudowany budynek gospodarczy.
1.01.1937 r. odszedł do wieczności Ks. Jan Wajdner, który również spoczywa na ołtaszyńskim cmentarzu. Jego następcą został Ks. Józef Walek.
W czasie II wojny światowej klasztor był schronieniem dla kilkuset osób – uciekinierów z miasta oraz siedmiu sióstr. W 1945 roku została zamordowana (uderzona butelką od święconej wody!) przez rosyjskiego żołnierza siostra Gerwazja Otto.
W roku 1946 Ks. Proboszcz Walek wraz z dwiema siostrami i niektórymi parafianami wyjechał do Niemiec. Proboszczem został mianowany
Ks. Kazimierz Suchecki a przełożoną klasztoru siostra Joanna Okonek, która zastała dom częściowo zniszczony (na skutek działań wojennych). W roku 1948 nową przełozoną została siostra Leonisa Licznerska. W krótkim czasie dołączyła do niej siostra Hiltrud Golla, która zajęła się pielęgnacją chorych w całym rejonie ołtaszyńskim, dojeżdżając także do sąsiednich wiosek. Siostra Hiltrud pracowała także w przychodni i prowadziła punkt apteczny. W roku 1954 wszystkie siostry zostały przez ówczesne władze wywiezione do obozu pracy do Kobylina, a dom został zamieniony na przychodnię.
Z polecenia władz 17.12.1956 roku pozwolono siostrom wrócić do ich domu. Powróciło 6 sióstr, z czego 3 podjęły pracę jako pielęgniarki w przychodni, która nadal mieściła się na terenie domu sióstr. Kierownikiem Przychodni była wtedy Dr Maria Dowgiało a przełożoną piel. siostra Hiltrud Gola. Przełożoną domu została siostra Leonisa Licznerska. W 1971 roku pomieszczenia przychodni przeniesiono oddzielnie od domu sióstr.

1971- zmarła siostra Leonisa Licznerska. Nową przełożoną została siostra Stanisława Wiatr.
1973- w październiku zmarł Ks. Kanonik Kazimierz Suchecki, długoletni spowiednik sióstr.
1974- odbyło się poświęcenie kaplicy przez Ks. Biskupa Wincentego Urbana. Budynek otrzymał nową elewację.
1977- w kwietniu przybyła do Ołtaszyna siostra Edwarda Datkiewicz. Do roku 1988 pracowała w przychodni i dbała o czystość i wystrój kościoła. Prace te wykonuje do dnia dzisiejszego.
1995- przybyła do parafii katechetka, siostra Weronika Tomczyk, która bardzo angażowała się przy pracy z dziećmi i młodzieżą. Założyła na terenie parafii Eucharystyczny Ruch Młodych. Była bardzo lubiana przez dzieci i rodziców. Pracowała do sierpnia 1998 roku.
2000- 15 marca zmarła w wieku 91 lat siostra Alkantara Szpot, która mieszkała w Ołtaszynie 23 lata i wiele lat pracował wśród chorych.
2005- przybyła do naszego domu siostra Maria Czepiel, która rozpoczęła pracę, jako katechetka w Szkole Podstawowej i Przedszkolu. Prowadzi także Eucharystyczny Ruch Młodych, katechezę dla dzieci przedszkolnych przy parafii oraz uczestniczy w śpiewie scholi dziecięcej.
Od września 2005 przełożoną domu jest siostra Kazimiera Skrzypczak.
W 2005 roku spowiedznikiem Sióstr został o. Klaretyn Jacek Kociński z kudowy Zdrój.. Co dwa tygodnie korzystano z sakramentu pokuty – w kaplicy siostry maja msze świeta i kominię.
2006 – 03.01.06 roku Pożegnano siostre Helenę Czaczyk, wyjechała na placówke do Środy Śląskiej, a w Ołtaszynie była 5 lat. Dbała o czystośc podwórza i o porządek w domu.
Od 17 do 18 kwietnia w naszej parafii był Ksiądz kardynał Henryk Gulbinowicz dokonał poswiecenia wieży koscielnej i figury Matki Bożej fatimskiej – wykonanej z piaskowca przy kosciele. Nastepnie w kosciele odbyło się Bierzmowanie naszej młodziezy parafialnej.
28 maja Siostra Przełożona M. Kazimiera Skrzypczak wraz z Siostrami z Wrocławia z Domu Parafialnego była obecna na Błoniach Krakowskich na Mszy Świetej z Ojcem Świetym Benedyktem XVI. Motorem pielgrzymki Ojca Świetego do naszej Oczyzny było hasła – „ Bądżcie silni wiarą”.
25 sierpnia z Domaniowa przyjechała Siostra urszula Szeliga na placówkę w Ołtaszynie, jest katechetką w szkole i kontynuuje studia we Wrocławiu.
9 wrzesnia Siostra maria szepel opusciała placówke i została przeniesina do pracy w biurze prowincjonalnym we wrocławiu.
W miesiacu wrzesniu od 08 do 19 Siostra Edwarda dadkiewicz była na pielgrzymce w Lourds – pielgrzymke sfinansował Ks. Proboszcz Dudek.
22 listopada w kosciele parafialnym została odprawiona masza Świeta przez Ks. Piotra o rychła beatyfikację Załozyciela klasztoru zgromadzenia Marii Merkert.
2007 rok. W zgromadzeniu rok rozpoczęto 800 rocznicą urodzin Świętej Elżbiety. Z tej okazji dwa razy w tygodniu prowadzono adorację Najświętszego Sakramentu. Na placówce przebywają cztery siostry SM Kazimiera Skrzypczak, SM Janina Górnisiewicz, SM Edwarda Datkiewicz i SM Urszula Szeliga.
01 kwietnia obchodzono 30-lecie pobytu w placówce w Ołtaszynie SM Edwardy Datkiewicz z tej okazji Ksiądz Prałat Stanisław Dudek odprawił Mszę Świetą.
22 kwietnia z okazji 800 – lecia urodzin Świętej Elżbiety w domu Siostry prowadziły post. Siostry przybliżyły w taki sposób postać Świętej Elżbiety jej ofiarne i pełne poświęcenia życie dla potrzebujących ludzi.
13 do 14 czerwca Siostra M. Paula Marcinowska przeprowadziła wizytacje w placówce. Natomiast 24 czerwca Siostra M. Urszula Szeliga ukończyła studia na PWT we Wrocławiu.
Nową przełożoną w Ołtaszynie została SM Edwarda Datkiewicz.
Pod koniec sierpnia odbyła się pielgrzymka do Częstochowy z nocnym czuwaniem, w tej pielgrzymce brała udział Siostra przełożona.
29 wrzesnia spowiedznikiem sióstr zostaje Ojciec Sebastian Pieczeniak.
2008. W lutym rozpoczeto remont we wnętrzach klasztoru.
16 sierpnia na placówke przybywa Siostra Maria Margarita Krzywańska z Legnicy w charakterze katechetki. Natomiast 30 pazdzirnika przybyła Siostra E. Kucharek z Bielawy do pomocy w pracach domowych.
We wrzesniu Siostra Przełożona uczestniczyła w pielgrzymce do Włoch.
16 pazdziernika Siostra Margarita Krzywanska wraz z dziecmi przedstawiła montaż słowno – muzyczny „Jan Paweł II nasz rodak”.
30 wrzesnia był dniem dziękczynnym modlitwy za beatyfikacje Matki Marii Merkert, nasz siostra Janina uczestniczyła w Mszy z tej okazji w Nysie, odprawiono również Msze w naszej parafii. 17 listopada uroczystość Sw. Elżbiety Węgierskiej patronki sióstr – z tej okazji Siostra Margarita Krzywańska napisała artykuł o świetej w gazetce parafialnej chcąc tak przybliżyc postać tej swietej.
12 grudnia został zakupiony do kaplicy nowy ołtarz.
2009. U progu Nowego Roku siostry poleciły wspólnotę Dobremu Bogu przez przyczynę Bożej Rodzicielki. Wieczorem zorganozowano adoracje Najswietszego Sakramentu.
06 stycznia miała miejsce wizyta duszpasterska, czyli kolęda goszczono Ks. Proboszcza Zbigniewa Dałkowicz i księży wikariuszy Ks. Piotra Janusza i Ks. Tomasza Mazura.
11 stycznia Siostra Margarita Krzywańska zorganizowała koncert koled bożonarodzeniowych wraz z dziecmi w kosciele parafialnym.
14 stycznia wspólnote odwiedziła Siostra Prowincjalna Paula Marcinowska oraz Siostra Wikaria Aleksandra Kardynał – były omawiane bieżące sprawy wspólnoty.

elzbietanki-01

Od autora

Siostry i budynek klasztoru zawsze trwale związąne są z naszą miejscowością.
Kiedyś budynek służył jako przychodnia zdrowia, a Siostry pełniły funkcje pielęgniarek i zawsze można tam było liczyć na pomoc.
Obecnie po przeniesieniu przychodni do wyremontowanego budynku klubu nasze Siostry mogły zorganozować miejsce na swoją kaplice.
Zawsze ofiarne i pomocne.
Bóg Zapłać
za pomoc w powstaniu tego tekstu

Ryszard Budzowski

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments