Ołtaszyn – historia 01

Ołtaszyn – historia Najstarsze ślady osadnictwa odkrywane przez archeologów w okolicy naszego osiedla Ołtaszyn pochodzą z epoki brązu i żelaza. Mimo upływu wieków w rozmieszczeniu ulic Strachowskiego i Pszczelarskiej do dziś rysuje się charakterystyczną linią dawnej osady słowiańskiej. Najstarszy znany zapis dotyczący wsi powstał w roku 1204. Mapa 01 – stary plan centrum     Dokument ten stwierdza, że książę Henryk I Brodaty nadaje klasztorowi NMP na Piasku 10 grzywien z dochodów swojej mennicy we Wrocławiu oraz zwalnia wsie klasztoru od podworowego (rodzaj daniny). Wśród tych wsi odnotowano Oltanschino. [...]