Program dla osiedla.


Czego chcemy, oczekiwania mieszkańców ?

W naszym osiedlu wiele już razy historia zataczała koło i wracaliśmy do punktu wyjściowego w zakresie oczekiwań społecznych – raz chcieliśmy w trybie pilnym wykonania jakiegoś chodnika lub sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu. a innym razem przedszkola nadszedł chyba czas na jednoznaczne uporządkowanie naszych oczekiwań.

Oczekiwania się zmieniały i często były priorytetem tylko przez pewien okres czasu , a później umierały w sposób naturalny lub grupa inicjatywna traciła siłę do dalszego działania.

W kontekście takich faktów może warto pokłonić się nad przygotowaniem jednego spójnego programu oczekiwań mieszkańców naszego osiedla. Zebranie tych informacji  w jednym miejscu i przedyskutowanie priorytetów na najbliższe lata zwiększy naszą wiarygodność i być może sprawi , że doczekamy się wykonania większego zakresu tematów niż dotychczas.

Przygotowałem swoją wersję pilotażową takich zagadnień i zapraszam do dyskusji ze wskazaniami WASZYCH uwag i nowych wniosków istotnych dla poprawy naszych warunków życia.

Co WY na to ? zapraszam do dyskusji.

LP 

ZAGADNIENIE – temat – uzasadnienie

SKALA PILNOśCIPAKIETWAGA PAKIETU
1.Realizacja odcinka drogo B –Ł – D – zadnie Żerniki Wrocławskie – Bielany

Brak realizacji tego zadania powoduje stałe zwiększanie ilości samochodów przejeżdżających z wykonanej części obwodnicy przez bezpośrednie centrum osiedla i korki komunikacyjne

1Bezpieczeń- stwo1
Przejecie obiektu po dawnym domu kultury dla potrzeb społeczności lokalnej – działania kulturalne.

Na terenie naszego osiedla nie ma gdzie się spotkać nasza społeczność lokalna – dotychczas gościnnie spotkania emerytów i innych grup odbywają się w bibliotece przy szkole. Należy jednoznacznie stwierdzić, ze osiedle tej wielkości powinno dysponować miejscem spotkań i integracji społeczności lokalnej w którym mogą się odbywać spotkania i imprezy integracyjne.

1 

kultura

3
Utworzenie parkingu samochodowego w rejonie szkoły podstawowej i przedszkola2Bezpieczeń- stwo1
Wykonanie remontu ulicy Parafialnej jaku ulicy przelotowej znajdującej się w obecnej chwili w fatalnym stanie technicznym 

1

 

komunikacja

 

2

Poprawa czystości wód w rowie przy ulicy Kutrzeby. Rów ten jest stale zanieczyszczany ściekami i fekaliami z miejscowości wiejskich z południa osiedla. 

2

 

środowisko

 

3

Wykonanie oznakowania tablicami z opisem ważnych i historycznych miejsc na terenie osiedla3kultura3
Wykonanie opracowania – historia osiedla Ołtaszyn z uwzględnieniem okresu przed wojna, o sytuacji powojennej do chwili obecnej3kultura3
Wykonanie projektu zagospodarowania na zieleń ternu w centrum osiedla miedzy ulicami Strachowskiego – Pszczelarska1środowisko2
Wykonanie w centrum osiedla przynajmniej dwóch tablic ogłoszeniowych na ogłoszenia lokalne mieszkańców.

Celem tego działanie będzie zapobieganie wieszania drobnych ogłoszeń na słupach i w miejscach przypadkowych.

2kultura3
Wykonanie ronda lub świateł przy skrzyżowaniu Kurpiów – Grota Roweckiego w celu poprawy bezpieczeństwa przejazdu w tym miejscu z jednoczesnym zapewnieniem pierwszeństwa dla lewoskrętu – czyli przejazdu Kurpiów Grota Roweckiego w strefie miasta.Bezpie- czeństwo
Modernizacja obiektu boiska sportowego przy ulicy Strachowskiego z przystosowaniem tego obiektu dla potrzeb społeczności lokalnej.

Dodanie stanowisk do ćwiczeń sportowych, dodanie bieżni dookoła obiektu do treningu i biegów. Jest to praktycznie jedyne miejsce w centrum osiedla

 gdzie mieszkańcy a szczególnie młodzież mogą czynnie uprawiać sport modernizacja tego obiektu i dostosowanie go do obecnych i bardziej aktualnych potrzeb mieszkańców z nastawieniem na rekreację.

1sport3
Skala pilności

1 – realizacja bardzo ważna i pilna,

2 – element istotny dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców osiedla,

3 – kolejna skala potrzeb

Waga pakietu

1 –  pakiet zadań bardzo ważnych i istotnych w zakresie

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments