STOP korkom komunikacyjnym w Ołtaszynie

Ponieważ byłem inicjatorem akcji rozpoczęcia czynnego protestu – STOP korkom komunikacyjnym na terenie naszego osiedla Ołtaszyn pora na małe podsumowanie.

Na mój wniosek  o rozpoczęcie czynnego protestu w sprawie przyspieszenia rozstrzygnięcia budowy naszego odcinka drogo B- Ł – D za każdym razem w dyskusji brało udział ponad 15 do 25 osób z tego zdecydowana większość opowiadała się ZA wywieraniem nacisków na szybsze podejmowanie decyzji w tej sprawie. Do ustalenia programu prac swój akces na moją skrzynkę zgłosiło kilkanaście osób. Wysłałem do zainteresowanych propozycję naszych dalszych działań.

Tak czy inaczej dziękuję serdecznie za zabranie głosu w tej sprawie przez naszych uczestników forum – „Ołtaszyn jest najważniejszy” dzięki za wszystkie przeciw i za, a ponieważ jest nas zdecydowanie zbyt mało zainteresowanych aktywnym wywieraniem nacisku to przejmuję to do wiadomości. To właśnie takie forum jest dobrym miejscem do lansowania koncepcji i słuchania głosu innych, co miało miejsce i każdemu, który zabrał głos w sprawie dziękuje jeszcze raz i nawet, jeśli teraz nic to nie dało to wiemy, że mamy platformę do takich dyskusji.

Jednak ze swojej strony podejmowałem indywidualne działania żeby naszej sprawy nie pozostawić tylko swojemu własnemu biegowi.

 1. Skierowałem w swoim imieniu pisma do trójki posłów z naszego regionu z prośbą o zainteresowanie się tym problemem (treść pisma w złączeniu).
 2. Skierowałem indywidualne pismo do Prezydenta Wrocławia
 3. Skierowałem indywidualne pismo do marszałka J Michalaka
 4. Starałem się zainteresować prasę i telewizję.

Całość tej korespondencji przekażę do radnych naszej Obecnej Rady Osiedla Ołtaszyn z prośbą o zajęcie się ponownie w tej nowej kadencji tą tak ważna dla nas sprawą.

Ze swojej strony proponuję żeby każdy kto odczuwa potrzebę czynnego udziału w poparciu naszych wniosków wysłał wnioski do zainteresowanych z własnym podpisem (według moich schematów dla zainteresowanych prześle pismo w WORDZIE) lub zrobił pisma według własnej treści.

Jeśli indywidualnie wyślemy kilkadziesiąt wniosków to może zostaniemy usłyszani.

TREŚCI PISM I WNIOSKÓW KTÓRE WYSŁAŁEM


Wrocław,  22-05-2017

Ryszard Budzowski – 52-210 Wrocław – Strachowskiego 11 – budzowski.ryszard@wp.pl – www.budzowski.org

 

 

                                                                                            Pan

                                                                                   Jerzy Michalak

                                                                                   Członek Zarządu Województwa

 

 

Panie Marszałku

Jako mieszkaniec osiedla Ołtaszyn zwracam się do Pana z prośbą w sprawie przyspieszenia wykonania  zadania budowy drogi B – Ł – D na odcinku z Żernik Wrocławskich do Bielan.

Od wielu lat realizacja tego zadania nie może się doczekać pozytywnego finału, a cały ruch komunikacyjny z nowych podwrocławskich osiedli oraz ze zrealizowanych już odcinków drogi Bielany – Łany – Długołęka odbywa się przez centrum naszego osiedla Ołtaszyn i osiedli sąsiednich. W naszym osiedlu w chwili obecnej nie da się żyć – giniemy w spalinach i nie możemy przejść na drugą stronę ulicy przez wieczne korki. W tej sprawie Rady kilku osiedli wystosowały list zbiorowy do Prezydenta Miasta, ale jak dotychczas nie widać żadnych działań w kierunku realizacji opisanych w piśmie postulatów.

Informacje przekazywane w tej sprawie przez media są zbyt zdawkowe i nie pozwalają nam wyciągnąć wniosków o zaawansowaniu prac przygotowawczych do inwestycji właściwej.

Zwracam się zatem do Pana jako osoby odpowiedzialnej za to zadanie

o wsparcie i informacje  w następujących zagadnieniach:

 1. Wskazanie jednostki która będzie odpowiedzialna za wykonanie mapy działań i wymaganych uzgodnień do zapewnienia realizacji tego zadania z zaplanowaniem terminów dla poszczególnych działań.
 2. Udostępnienia w/w mapy do wiadomości publicznej w celu oceny postępu realizacji prac przygotowawczych. Opublikowanie takiej wiadomości z podaniem adresu witryny.
 3. Wyznaczenia pracownika Urzędu, który będzie miał za zadanie stały merytoryczny nadzór nad postępem załatwianych spraw dotyczących opisanego zadania – wskazanie telefonu kontaktowego i nazwiska tego pracownika.
 4. Wnioskowanie o pilne rozstrzygnięcie realizacji tego zadania w obojętnym przebiegu, ale w najbliższym czasie i bez utraty dofinansowań.

Liczę na zrozumienie sytuacji mieszkańców osiedli Ołtaszyn, Wojszyce, Jagodno i Partynice bo choć działam tu z własnej inicjatywy sprawa dotyczy mieszkańców tych osiedli.

 

Pozdrawiam serdecznie

Ryszard Budzowski

Mieszkaniec Osiedla Ołtaszyn


Wrocław, 20-05-2017

Ryszard Budzowski

52-210 Wrocław

Strachowskiego 11

budzowski.ryszard@wp.pl

                                                                                                            Pan

                                                                                                             Rafał Dutkiewicz

                                                                                                             Prezydent Wrocławia

 

Panie Prezydencie

Jako mieszkańcy kilku południowych osiedli naszego miasta (Ołtaszyn, Wojszyce, Partynice) jesteśmy stale narażeni na korki i zapach spalin z samochodów przejeżdżających przez nasze osiedla na Bielany, czy w kierunku do centrum miasta, którymi jadą mieszkańcy sąsiednich podwrocławskich wsi.

Jedynym ratunkiem na poprawę takiej sytuacji będzie realizacja ostatniego z odcinków drogi Bielany – Łany – Długołęka – to ta inwestycja jest naszym ostatnim ratunkiem na przejęcie zdecydowanej części z obecnych samochodów jadących przez centrum naszych osiedli.

Od wielu lat problem tego odcinka nie może doczekać się realizacji, a jednocześnie nasza sytuacja systematycznie i lawinowo się pogarsza. Ponieważ ciągle słyszymy o protestach w sprawie budowy  i kolejnych wariantach, jako mieszkańcy tego miasta zwracamy się do Pana z prośbą o wyznaczenie z grona podległych Panu pracowników jednej osoby do koordynowania z ramienia miasta spraw związanych z tym zadaniem głównie w zakresie nacisku na podejmowanie decyzji w celu zakończenia okresu przygotowawczego i przystąpienia do realizacji tego zadania.

Taka osoba z właściwym wykształceniem w imieniu naszym i Pana zadba o doprowadzenie do wykonania tego zadania i będzie miała bieżącą orientacje w obecnej sytuacji oraz planowanych na najbliższy czas działaniach w tym zakresie.

Z naszej strony chcemy jedynie otrzymywać odpowiednie przekazy o pilnowaniu przez służby miasta tego tematu bieżącym czuwaniem nad przygotowaniem i udzielaniem nam wiarygodnych informacji i przekazów w zakresie szans wykonania. Obecnie przekazy prasowe i różne wywiady budzą nasze obawy, co do szczęśliwego sfinalizowania inwestycji. W podobnej sprawie wypowiadali się przedstawiciele naszych Rad Osiedli – Ołtaszyn, Wojszyce, Partynice i Jagodno – proszę nas zrozumieć z niepokojem śledzimy to, co się dzieje wokół tej realizacji, a nas interesuje każde rozwiązanie z dowolnym wariantem byle by było realizowane.

Panie Prezydencie

Pisząc ten wniosek posługuję się liczbą mnogą bo uważam, że podobne zdanie jak ja ma większość mieszkańców naszych osiedli, ale jednocześnie muszę stwierdzić, że sam jestem inicjatorem tego pisma.

Mimo pojedynczego głosu w sprawie liczę na wsparcie i pomoc w rozwiązaniu opisanego problemu z jakim borykają się mieszkańcy naszych osiedli.

Pozdrawiam

Ryszard Budzowski

 

Do wiadomości:

Pan Wojciech Błoński  Przewodniczący Komisji Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki

Pan Sebastian Lorenc Radny Rady Miasta Wrocław

sebastian.lorenc@rada.wroc.pl

kancelaria.prezydenta@um.wroc.pl

wojciech.blonski@rada.wroc.pl


Wrocław,  07-05-2017

Ryszard Budzowski – 52-210 Wrocław – Strachowskiego 11 – budzowski.ryszard@wp.pl – www.budzowski.org

 

Posłowie R.P

Panie

Aldona Młyńczak

Mirosława Stachowiak-Różecka

Pan

Michał Jaros

 

 

Jako mieszkaniec osiedla Ołtaszyn zwracam się z prośbą o interwencję w sprawie przyspieszenia realizacji zadania budowy drogi B – Ł – D na odcinku z Żernik Wrocławskich do Bielan.

Od wielu lat realizacja tego zadania nie może się doczekać pozytywnego finału, a cały ruch komunikacyjny z nowych podwrocławskich osiedli oraz ze zrealizowanych już odcinków drogi Bielany – Łany – Długołęka odbywa się przez centrum naszego osiedla Ołtaszyn i osiedli sąsiednich. W naszym osiedlu w chwili obecnej nie da się żyć – giniemy w spalinach i nie możemy przejść na drugą stronę ulicy przez wieczne korki. W tej sprawie Rady naszych osiedli wystosowały list zbiorowy do Prezydenta Miasta, ale jak dotychczas nie widać żadnych działań w kierunku realizacji opisanych w piśmie postulatów.

Zwracam się zatem do Państwa jako posłów, którzy reprezentują naszych mieszkańców z prośbą o interwencję i podjęcie tego ważnego tematu dla naszej społeczności. Państwo, albo mieszkacie w rejonie osiedli dotkniętych opisanym problemem, albo postulujecie dokonanie korzystnych zmian komunikacyjnych w naszym mieście dlatego też z moja prośba i z postulatami zwracam się właśnie do WAS.

W chwili obecnej jako mieszkaniec  osiedla apeluję o wsparcie w następujących zagadnieniach:

 1. W zakresie wyznaczenia pracownika Urzędu Miasta , który będzie miał za zadanie stały merytoryczny nadzór nad postępem załatwianych spraw dotyczących opisanego zadania . Ponieważ waga tej sprawy jest bardzo wielka dlatego też stanowisko i kompetencje wskazanego urzędnika muszą mu zapewnić możliwości odpowiedniego działania w tej sprawie jako strona miasta. W szeregach pracowników i doradców Prezydenta jest również pomysłodawca budowy drogi Bielany – Łany – Długołęka  Grzegorz Roman i wydaje się zasadne żeby to on pilotował zadanie w imieniu mieszkańców naszego miasta.
 2. Wnioskowanie o pilne rozstrzygnięcie realizacji tego zadania w obojętnym przebiegu, ale w najbliższym czasie i bez utraty dofinansowań.
 3. Wskazanie jednostki która będzie odpowiedzialna za wykonanie mapy działań i wymaganych uzgodnień do zapewnienia realizacji tego zadania z zaplanowaniem terminów dla poszczególnych działań. Oczekujemy też udostepnienia takiej mapy do wiadomości publicznej w celu oceny postępu realizacji prac przygotowawczych.

Liczę na Państwa zrozumienie sytuacji mieszkańców osiedli Ołtaszyn, Wojszyce, Jagodno i Partynice bo choć działam tu z własnej inicjatywy sprawa dotyczy mieszkańców tych osiedli.

 

Pozdrawiam serdecznie

Ryszard Budzowski

Mieszkaniec Osiedla Ołtaszyn


Wrocław, 20-05-2017

Pani

Ewa Wolniewicz

redaktor naczelna

Echo 24 Wrocław

 

Redaktor naczelny

Gazety Wrocławskiej

Pan

Arkadiusz Franas

Szanowny Panie Redaktorze

Jako mieszkańcy kilku południowych osiedli Wrocławia jesteśmy stale narażeni na korki i zapach spalin z samochodów przejeżdżających przez nasze osiedla w kierunku na Bielany , czy w kierunku do centrum miasta którymi jadą mieszkańcy sąsiednich podwrocławskich wsi.

Jedynym ratunkiem na poprawę naszej sytuacji będzie realizacja ostatniego z odcinków drogi Bielany – Łany – Długołęka – to ta inwestycja jest naszym ostatnim ratunkiem na przejecie zdecydowanej części z obecnych samochodów.

Od wielu lat problem tego odcinka nie może doczekać się realizacji, a jednocześnie nasza sytuacja systematycznie się pogarsza. Ponieważ ciagle słyszymy o protestach i kolejnych wariantach  realizacji tego odcinka jako mieszkańcy miasta zwracamy się do Waszej redakcji z prośbą o zajecie się tym tematem i wymuszeniem na decydentach stworzenia pełnej i rzetelnej informacji o stanie przygotowania do tego zadania, wskazanie nam jak wygląda obecna sytuacja w zakresie prac przygotowawczych, co będzie procedowane w najbliższym czasie i jaki jest spodziewany (zakładany) scenariusz ustaleń związanych z przygotowaniem tego zadania do realizacji ze wskazaniem planowanego czasu zakończenia przygotowań.

Sporadyczne artykuły w gazetach traktują albo o protestach, albo o oczekiwaniu na kolejne decyzje nikt nie patrzy na ten problem z naszego poziomu i nikt nie patrzy na to zagadnienie w zakresie tego czy wykorzystamy na czas zarezerwowane na ten cel środki.

Z naszej strony chcemy jedynie otrzymywać odpowiednie przekazy o pilnowaniu przez odpowiedzialne służby tego tematu i udzielaniem nam wiarygodnych informacji i przekazów w zakresie szans wykonania. Obecnie przekazy prasowe i różne wywiady budzą nasze obawy co do szczęśliwego sfinalizowania inwestycji w planowanym czasie.

W podobnej sprawie wypowiadali się przedstawiciele naszych rad osiedli – Ołtaszyn, Wojszyce , Partynice i Jagodno – we wniosku skierowanym na ręce Pana Prezydenta Rafała Dutkiewicza , proszę nas zrozumieć z niepokojem śledzimy to co się dzieje wokół tej realizacji a nas interesuje każde rozwiązanie z dowolnym wariantem byle było realizowane.

Prosimy zatem media o podjęcie tego tematu w kontekście szerszym – planowania prac przygotowawczych, odbytych i planowanych postępowań, oraz planowanego zakończenia opracowań projektowych i skierowania zadania do realizacji.

Interesuje nas wskazanie jednostki wiodącej która na swojej stronie internetowej będzie umieszczała aktualizacje odbytych i planowanych postępowań.  Żadna z dotychczasowych informacji prasowych raczej nie potwierdziła się w kontekście deklaracji terminowych i planowanych działań dlatego tez liczymy na Państwa działania w tej sprawie i interwencję.

 

                                                                                                          Ryszard Budzowski

                                                                                                          Wrocław

                                                                                                          budzowski.ryszard@wp.pl

                                                                                                          www.budzowski.org

 

ewa.wolniewicz@echo24.tv

arkadiusz.franas@gazeta.wroc.pl

 

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments