STOP – korkom w Ołtaszynie -ramowy program działania grupy

Droga do protestów – wstępny ramowy program działań.

Nie jest nas wielu, ale postanowiliśmy czynie zadziałać w sprawie ostatecznego podjęcia decyzji w zakresie wykonania „naszego” odcinka drogi Bielany Łany Długołęka jako jedyną deskę ratunku, która wyprowadzi ruch samochodowy mieszkańców sąsiednich osiedli i wiosek z centrum naszych osiedli .

Obojętny dla nas jest wybór wariantu ważne natomiast jest wdrożenie wykonania tego zadania bo z dnia na dzień giniemy w korkach i spalinach.

Naszymi zamiarami jest:

 • intensyfikowanie nacisku społecznego w sprawie realizacji inwestycji,
 • poprawienie informowania mieszkańców o obecnym stanie zaawansowania prac przygotowawczych
 • i zapewnienie takiego przebiegu przygotowania żeby posiadane środki finansowe nie przeszły na inny cel.

Jeśli nasze działania przygotowawcze nie doprowadzą do poprawy sytuacji w zakresie procesu planowania i wiedzy społecznej liczymy się z czynnym protestem na ulicach naszego osiedla.

Jak to widzimy?

 1. Okres przygotowawczy
 2. Akcja plakatowa na ternie osiedla w celu uświadomienia mieszkańców o powstałym ruchu czynnego protestu
 3. Zbieranie głosów poparcia
 4. Zwiększanie ilości członków ruchu na rzecz czynnego protestu
 • Akcje plakatowe w sąsiednich osiedlach ukierunkowane na poparcie ruchu
 • Próby określenie wspólnych celów dla kilku osiedli
 1. Okres przygotowawczy – oprawa medialna
 2. Formułowanie wniosków do jednostek odpowiedzialnych za prowadzenie inwestycji budowy drogi BŁD – Urzędu Marszałkowskiego i jednostki wskazanej do zawiadowania realizacja DSdIK Wrocław
 3. Wniosek do prezydenta miasta o wyznaczenie formalnej osoby z urzędu zajmującej się sprawami wsparcia zadania do realizacji, jako elementu wymaganego do poprawy jakości życia mieszkańców osiedli – Ołtaszyn, Wojszyce, Partynice, Jagodno
 4. Kontakt z wybranymi radnymi do rad osiedli w celu intensyfikacji działania rad w tej sprawie
 5. Wnioski do radnych Rady Miasta pochodzących z terenu naszych osiedli oraz odpowiedzialnych za komisje ds. inwestycji
 6. Kontakt z mediami – prasa i telewizja lokalna
 7. Okres przygotowawczy – wniosek do marszałka o wskazanie planu działań z jednostkami i osobami odpowiedzialnymi za ich wykonanie w celu doprowadzenia do wykonania planowanej inwestycji w dowolnym wariancie obecnie rozważanym
 8. Podsumowanie i wnioski realizacji planowanych działań ujętych w punktach 1, 2 i 3
 9. Przewidziany czas realizacji w/w punktów – do połowy czerwca
 10. Na podstawie wykonanych działań grupa inicjatywna ustali w jakiej formie mają się rozpocząć protesty
 11. Planowana forma protestu czynnego na ulicach osiedli.
 12. Ustalenie formy protestów – protesty miękkie (plakaty i pikiety na skrzyżowaniach). Protesty czynne na przejściach dla pieszych
 13. Ustalenie miejsc protestów ulicznych
 14. Przygotowanie formalnych zgód na prowadzenie protestów
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments