Wybory samorządowe 2018 z krasnalem w tle…

Ten artykuł opatrzyłem zdjęciem krasnala „Życzliwka” , który przeszedł wielkie przeobrażenie ze ” Złośliwca” i zrozumiał jak trzeba pomagać braciom krasnalom. Niech krasnal Życzliwek stojący przy latarni obok wejścia do budynku Rady Miasta wspiera naszych kandydatów na radnych i sprawi żeby ich zamiary i plany zostały zrealizowane.

W odpowiedzi na moją propozycję zaprezentowania na stronie internetowej swojego programu przez kandydatów na Radnych Rady Miasta Wrocław, którzy startują z naszego okręgu wyborczego otrzymałem poniższe materiały, które prezentuję według ich przekazania. Przypominam również, że każdy z kandydatów na radnego miał zaprezentować się w dowolny sposób, ale z uwzględnieniem poniższych trzech bloków tematycznych.

co mam zamiar zrobić dla osiedla Ołtaszyn jak zostanę radnym ,

co mam zamiar zrobić dla miasta jak zostanę radnym,

inne zagadnienia.

Za otrzymane materiały serdecznie dziękuję i mam nadzieję, ze pomogą one naszym mieszkańcom w trafnym wyborze. Naszym kandydatom życzę przede wszystkim zostania radnym, a potem już satysfakcji z pełnienia tej funkcji i owocnej pracy w komisjach rady dla dobra miasta i przy okazji naszego osiedla.

Teraz prezentacja.

Pierwszą osobą, która przekazała swoje materiały jest Michał Młyńczak mieszkaniec naszego osiedla.

Bardzo dziękuję za możliwość przedstawienia mojej osoby jako kandydata do Rady Miejskiej Wrocławia w nadchodzących wyborach samorządowych.

Priorytety dla Ołtaszyna, z którym od blisko 30 lat jestem związany w nadchodzącej kadencji rady miejskiej to:

wsparcie i współpraca w radzie oraz z przedstawicielami sejmiku w celu ukończenia południowego odcinka WOW;

– poprawa komunikacji zbiorowej m.in poprzez wspieranie projektu tramwaj na Ołtaszyn oraz budowę, modernizację i rozbudowę dróg lokalnych

– łatwiejszy dostęp do żłobków, przedszkoli i szkoły wraz ze wsparciem projektu utworzenia nowych placówek

– utworzenie dziennego domu seniora, pomoc dla klubu seniora

 

W razie pytań lub możliwości spotkania pozostaję do dyspozycji.

 

 

 

 

Pora na zaprezentowanie drugiej osoby, a jest nią EWELINA NIŹNIKkandydatka do Rady Miejskiej Wrocławia.

 

KW BEZPARTYJNY WROCŁAW,  LISTA NR 14,  POZYCJA 3

Biogram

Nazywam się Ewelina Niźnik, moja najbliższa rodzina to mąż i dwie córeczki. Jestem inżynierem, absolwentką Politechniki Wrocławskiej. Pracuję w zawodzie geologa od 15 lat. Pracę zawodową łączę z działalnością społeczną w NSZZ Solidarność – obecnie jako szefowa Organizacji Zakładowej.

Od 20 lat jestem związana z Wrocławiem, tutaj na co dzień jako mieszkanka Ołtaszyna, korzystam z uroków naszego pięknego miasta, ale jednocześnie doświadczam – jak inni mieszkańcy – wielu problemów, które należy rozwiązać. Znam te problemy, bo tu żyję, tu kandyduję na radnego i tu będę walczyła o ich rozwiązanie, ze szczególnym akcentem spełnienia oczekiwań mieszkańców mojego okręgu wyborczego.

 

Co mam zamiar zrobić dla osiedla Ołtaszyn jak zostanę radnym? Moje postulaty:

 1. Możliwość szybszych dojazdów dla mieszkańców do pracy, szkoły, lekarza, urzędu:
 • Doprowadzenie do jak najszybszego ukończenia Wschodniej Obwodnicy Wrocławia (wymuszenie na władzach województwa dokończenie tej inwestycji), co przełoży się na zmniejszenie korków na Ołtaszynie.
 • Uruchomienie dodatkowych linii autobusowych łączących Ołtaszyn z pobliskimi dzielnicami np. Jagodno, Oporów, Brochów itp. (obecnie, żeby dojechać do sąsiednich dzielnic komunikacją miejską często trzeba robić to przez centrum miasta).
 • Uruchomienie stacji roweru miejskiego.

 

 1. Opieka nad dziećmi – brak miejsc w przedszkolach, przepełnione szkoły:
 • W trybie pilnym należy wybudować zespół szkolno-przedszkolny na Ołtaszynie (na terenach po byłej jednostce wojskowej). Plany lokalizacja nowej szkoły zmieniły się już kilkukrotnie. Obecnie nie ma miejsc w szkołach i przedszkolach. Kolejne działki na Ołtaszynie sprzedawane są developerą i zwiększa się liczba mieszkańców. Dzieci chodzą do szkół w systemie dwuzmianowym (często zaczynają lekcje o godz. 13.00 i kończą o 17.30). Jest to niedopuszczalne i należy to koniecznie zmienić!

 

 1. Bezpieczeństwo na ulicach, w parkach, w miejscu zamieszkania:
 • W ostatnim czasie na Ołtaszynie odnotowuje się liczne kradzieże. Straż miejska i policja są niedofinansowane i działają nieefektywnie. Należy doposażyć i dofinansować straż miejską oraz policję, aby mogły skutecznie wypełniać swoje obowiązki i szkolić młodzież oraz seniorów w zakresie bezpieczeństwa.

 

 1. Walka ze smogiem:
 • Wiem jak szkodliwy jest brudne Wrocławskie powietrze. Problem ten w dużej mierze dotyczy Ołtaszyna. Uważam, że należy podjąć zdecydowane działania w kierunku poprawy jakości powietrza. Zwiększyć świadomość mieszkańców w zakresie jakości powietrza oraz zachęcić ich do wymiany pieców opalanych węglem na bardziej efektywne rozwiązania (np. poprzez zwiększenie dofinansowanie wymiany pieców i bardziej restrykcyjne kary dla ludzi, którzy zanieczyszczają to powietrze).

 

 

 1. Więcej terenów zielonych:
 • Każda inwestycja związana z terenami zielonymi powinna być poprzedzona konsultacjami społecznymi. Wielokrotnie słyszałem od mieszkańców Ołtaszyna zapytania o ławki, place zabaw, zielone skwery gdzie można pospacerować z psem. Obecnie tych terenów jest zdecydowanie za mało w naszym rejonie. Doskonale do tego celu nadają się pozostałe, jeszcze nie sprzedane działki, które nadal są własnością AMW.

 

 1. Wsparcie dla naszych seniorów:
 • Udostępnienie szkół publicznych dla seniorów (bezpłatne korzystanie z sal), gdzie mogłyby powstawać kluby seniora.

 

Co mam zamiar zrobić dla miasta jak zostanę radnym?

 

 1. Dobrze działająca komunikacja tzn. wprowadzenie podejścia systemowego do komunikacji miejskiej (zintegrowanie autobusów, tramwajów, kolei miejskiej i podmiejskiej)  co zwiększy płynność ruchu i przyczyni się do redukcji korków.
 2. Wprowadzenie miejskiego programu polityki prozdrowotnej polegający m.in. na finansowaniu ze środków miejskich skojarzonych szczepionek najnowszej generacji dla dzieci w wieku 0-2 lata.
 3. Walka ze smogiem (stworzenie tzw. korytarzy ekologicznych, wymiana wszystkich pieców węglowych w lokalach komunalnych).

Wszystkie te problemy są naszymi wspólnymi – mieszkańców Wrocławia – problemami. Nie każdy ma wpływ i możliwości ich rozwiązania. Jako radna – reprezentując Was mieszkańców, moich wyborców –  będę zdecydowanie działać na rzecz większego niż dotychczas zaangażowania władz miasta w tym Rady Miasta, w ich rozwiązywanie. Będę walczyć o wprowadzenie w pracach Rady Miasta  zasady „Solidarności Wrocławian”. Zasady mówiącej: „Każda istotna decyzja musi być poprzedzona oceną jej wpływu na jakość życia Wrocławian”. Nowe inicjatywy, w tym inwestycje zawsze muszą być oceniane pod kątem potrzeb mieszkańców. Pozwoli to wykluczyć patologie, a jednocześnie wejść na ścieżkę solidarności władz miejskich z mieszkańcami i koncentracji na najważniejszych dla Wrocławian sprawach. Jako radna będę walczyć, aby tę ideę wdrożyć !

Pozdrawiam

 

 

 

Trzecią osoba, która zadeklarowała przekazania swoich materiałów jest Edyta Skuła.

Mam, 33 lata. Jestem absolwentką Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Przez siedem lat pracowałam w departamencie prawnym spółki prawa handlowego,

od 2016 roku jestem pracownikiem kancelarii adwokatów i radców prawnych, prowadzę również własną działalność gospodarczą, odbywam aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu.

Sprawuję funkcję Wiceprzewodniczącej Zarządu Osiedla  Ołtaszyn i Przewodniczącej Komisji ds. Kultury i Integracji Społecznej.

 

 Mieszkam we Wrocławiu, gdzie pracuję  i udzielam się społecznie.

Jestem osobą bez przynależności partyjnej.

Jestem mężatką i mamą dwóch chłopców w wieku 6 i 11 lat.

Uwielbiam futbol amerykański,  który staram się promować na rodzimym „podwórku”

Moją pasją jest również latanie szybowcem!

Dom i rodzina stanowią dla mnie największą wartość!

Od kilku lat staram się aktywnie działać na rzecz mieszkańców i wiem jak ciężka  i odpowiedzialna jest to praca.

Jako Radna Osiedla przekonałam się również, że mamy niewielki wpływ na nasze sprawy bez aktywnego  poparcia wśród urzędników. Najważniejsze decyzje dotyczące naszego funkcjonowania  zapadają poza nami, często w oderwaniu od faktycznych problemów. Składane są obietnice bez pokrycia, a problemy południowej części Wrocławia nawarstwiają się.

 

Dlaczego chcę zostać Radnym z Naszego okręgu?

Kiedy pojawiła się możliwość kandydowania do Rady Miasta, uznałam że jest to szansa, aby móc realnie wpłynąć na życie mieszkańców południowej części miasta, w tym oczywiście także na życie swoje i swoich najbliższych. Chcę pomóc naszym osiedlom rozwiązać największe problemy, sprawić byśmy żyli w miejscu przyjaznym, do którego każdy z nas z chęcią wraca. Chcę być Waszym reprezentantem. Kandyduję ponieważ chcę zmienić na lepsze południe Wrocławia, dlatego proszę swój rodzinny Ołtaszyn, jak i Krzyki – Partynice, Wojszyce, Klecina, Oporów, Brochów, Jagodno, Bieńkowice, Księże, Przedmieście Oławskie  o głos.

Główne punkty mojego programu dla Ołtaszyna, którego problemy najlepiej znam z własnego doświadczenia:

 

 1. Tworzenie miejsc zielonych
 2. Rozbudowa szkół i  przedszkoli
 3. Bezpieczeństwo mieszkańców
 4. Infrastruktura drogowa

Dla seniorów promocja aktywnego życia, dzienne programy pomocy, program „Jesteście potrzebni”

Dla młodzieży budowa miejsc do aktywnego spędzania czasu.np. skatepark, dirtpark. Wyrównanie dostępu do zajęć pozalekcyjnych; również tych płatnych: sportowych, muzycznych, teatralnych, językowych.

 

———————————————————————————————————————————–

 

Problemy które należy pilnie rozwiązać, to problemy wspólne południowych osiedli. Sprawa brakujących miejsc w szkołach, dróg, bezpieczeństwa to nie tylko Ołtaszyn, to także Partynice, Jagodno, Wojszyce itd.

Wybudowanie szkoły na Partynicach, o którą zabiegam to także większy komfort nauki w ZSP nr 6 przy ulicy Gałczyńskiego.

Będę zabiegać o stworzenie posterunku straży miejskiej lub policji, aby wzmocnić południe Wrocławia ( Ołtaszyn, Wojszyce, Partynice) w walce z przestępczością. Dzienne patrole służby prewencyjnej są niezbędne dla naszego bezpieczeństwa. Gwałty, kradzieże, pobicia to przestępstwa, które dotykają  mieszkańców naszych osiedli, w tym Ołtaszyna.

Problemem stały się miejsca parkingowe przy szkole, których brakuje; propozycję rozwiązania tego problemu złożyłam w zeszłym roku.

Parkingi, miejsca zielone… Szanowni Państwo nie sztuką jest składnie obietnic.

Jedną z takich obietnic jest ukończenie budowy Wschodniej Obwodnicy Wrocławia, ale radny miejski nie ma bezpośredniego wpływu na decyzję w tej sprawie.

Przed oddaniem głosu sprawdźmy, czy kandydatom faktycznie zależy na mieszkańcach Ołtaszyna, czy innych osiedli w naszym okręgu. Czy mieli bezpośrednią styczność z pracą na naszą wspólną rzecz, czy są to osoby z układów, które odwrócą się od nas zaraz po wyborach, dbając nie o wspólne, a własne interesy.

Ołtaszyn najczęściej jest pozostawiony sam sobie.  Mylono osiedle Ołtaszyn z osiedlem Krzyki- Partynice. W konsekwencji tego nie mamy autobusu 144, szkoły, parku….

Jest ośrodek kultury, wyremontowano np. ulicę Parafialną,  ale pamiętajmy zawdzięczamy to osobom, które swoją walką, pracą i aktywnością społeczną doprowadziły do wykończenia projektów.

W Radzie Miasta potrzebujemy reprezentantów, którzy zechcą działać na naszą rzecz, znają lokalne problemy i chcą się nad nimi pochylić.

21 października proszę o uczestnictwo w wyborach i tym samym proszę Państwa o głos.

TUTAJ  https://youtu.be/gus6nTi8fhQ

 

 

 

 

Tym samym zamykając ten temat mam nadzieję, że mieszkańcy naszego osiedla będą mogli w zaciszu domu przeanalizować na spokojnie zaprezentowany materiał i ewentualnie zadecydować o zagłosowaniu.

Ryszard Budzowski