Wycieczka – Jura – Ojców – Kraków – Wieliczka

WYCIECZKA

Wrocław – Jura Krakowsko – Częstochowska – Ojców – Kraków – Wieliczka

Dzień pierwszy. Dojazd w okolice Częstochowy i zwiedzanie zamków na szlaku Orlich Gniazd – Zamek Olsztyn, Mirów, Ogrodzieniec będziemy zwiedzali podjeżdżając na miejsce autokarem. W miejscowości złoty Potok – zwidzimy Muzeum Krasińskiego oraz Park Krajobrazowy

Dzień drugi. Poświęcamy w całości na delektowanie się widokami Ojcowskiego Parku Narodowego oraz zwiedzaniu atrakcji na jego terenie – zamek Pieskowa Skała, Maczuga Herkulesa, kościół na wodzie, Jaskinia Ciemna i przejście szlaku w rejonie Bramy Ojcowskiej – tak spędzimy cały dzień.

Dzień trzeci. Przejazd i zwiedzanie Krakowa z jego zabytkami – Rynek, Sukiennice i ich podziemia, Kościół  Mariacki, Brama Floriańska, przejście na Wawel. Przerwa na obiad i czas wolny, a po południu zwiedzamy okolice Kazimierza z jego zabytkami.

Dzień czwarty..Przejazd do Wieliczki i zwiedzanie kopalni soli, przejazd w kierunku Wrocławia i po drodze zwiedzanie Kopalni  na Górnym Śląsku. Powrót w godzinach wieczornych.

Zaprezentowany program wycieczki obejmuje pełne cztery dni zwiedzania dając możliwość poznania największych atrakcji w odwiedzanym rejonie naszego kraju, ale dla grup dysponujących mniejszym limitem czasowym program może zostać indywidualnie zmieniony i ograniczony do dwóch dni.


W trakcie tej wycieczki objazdowej  będziemy mieli możliwość poznania uroków przyrody  w rejonie naszej Jury Krakowsko – Częstochowskiej jak również zwidzimy kilka zamków na szlaku orlich gniazd. Szczególne miejsce i jakim jest Ojców pozwoli nam na poznanie pełni walorów turystycznych tego regionu. Zaraz potem Kraków z przewodnikiem oraz zwiedzanie Wieliczki i powrót.

Chcąc poznać Jurę Karkowsko – Częstochowską, trzeba poświęcić na to więcej niż kilka dni urlopu. Miejsce jest tak niezwykłe, zachwycające malowniczymi dolinkami, skalnymi ostańcami, tajemniczymi grotami i imponującą architekturą dawnych zamków warownych, że każdy kto tu przyjedzie, natychmiast zakocha się w tej okolicy. Natomiast bajeczne okolice Ojcowa to zabytki i krajobrazy o których się nie zapomina.

Nasza wycieczka obejmie swoim zakresem między innymi poniższe obiekty.

Zamek Olsztyn

Pierwsza wzmianka o „zamku Przymiłowice” (późniejszym Olsztynie) pochodzi z 1306 roku. Wzniesiony został na miejscu wczesnośredniowiecznego grodu, rozbudowany w latach 1349-59 z inicjatywy Kazimierza Wielkiego, dla obrony pogranicza śląsko-małopolskiego. Od 1370 r zamek przeszedł w ręce Władysława Jagiełły. Od 1406 roku warownia stanowiła siedzibę starostwa niegrodowego i posiadała stałą załogę wojskową. Pierwszym starostą był Paweł Odrowąż. W połowie wieku XVI, za czasów starosty Mikołaja Szydłowieckiego twierdza nabrała cech renesansowych.

Złoty Potok

Złoty Potok – niewielka wioska w dolinie rzeki Wiercicy na terenie Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej. W pobliżu liczne ostańcowe skałki wapienne, jaskinie i groty oraz kompleksy leśne. Około 1853-54 Wincenty Krasiński nadał lasom w dolinie Wiercicy charakter parkowy, a w roku 1856 obok małego dworku wybudował okazały pałac piętrowy. Po śmierci gen. W. Krasińskiego dobra te otrzymał Zygmunt Krasiński.

Zamek Mirów i Bobolice

Łączy je wspólna legenda, podzielił upływ czasu. Zamek w Mirowie znajduje się w stanie ruiny. Los okazał się łaskawy dla zamku w Bobolicach, który został odbudowany. Jednak zdania na ten temat są mocno podzielone.
Zamki znajdują się w niedużej odległości od siebie, bo zaledwie ok. 2 km. Dzięki temu zrodziła się legenda o tajemnym podziemnym przejściu pomiędzy nimi.
 

 

Chociaż Jura Krakowsko-Częstochowska słynie z warowni rozrzuconych na Szlaku Orlich Gniazd, to zamek w Ogrodzieńcu nigdy nie służył obronie granic. Za czasów świetności wspaniałe mury z basztami i wieżyczkami były raczej dekoracją i podkreślały wspaniałość budowli. Połączone były ze skałami, co musiało robić wrażenie na gościach właścicieli zamku. Niestety, do naszych czasów zachowały się jedynie malownicze ruiny, które udostępnione są dla zwiedzających.

Ojcowski Park Narodowy powstał po wojnie, swoją ochroną obejmuje jeden z najmniejszych obszarów w kraju, ale jego przyroda jest naprawdę bardzo zróżnicowana. Turyści znajdą tu interesujące gatunki roślin i zwierząt, tajemnicze jaskinie oraz malownicze rzeczne doliny. Osoby, które chciałyby zobaczyć znajdujące się tu jaskinie, mogą obejrzeć Jaskinię Łokietka oraz Jaskinię Ciemną. Na terenie parku znajdują się też znane obiekty: zamki w Pieskowej Skale i Ojcowie, Muzeum Regionalne PTTK czy pustelnia błogosławionej Salomei w Grodzisku – wszystkie te miejsca są otwarte dla ruchu turystycznego.

Dolina Prądnika znajduje się na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego i należy do miejsc, które od dawna przyciągają turystów niezwykłymi przyrodniczymi walorami. W dolinie można napotkać  malownicze skalne ostańce – do najsłynniejszych należą: Skamieniały Wędrowiec, Brama Krakowska, Igła Deotymy czy Maczuga Herkulesa. Na terenie doliny znajduje się też wiele jaskiń i grot, w których archeolodzy nadal odnajdują ślady bytności ludzi z czasów prehistorycznych. Obecnie w jaskiniach żyje wiele gatunków nietoperzy.

 

Kraków i Wieliczka

Tych dwóch ostatnich atrakcji nie muszę chyba opisywać, są powszechnie znane , każdy mieszkaniec naszego kraju powinien je odwiedzić i poznać osobiście. Ponieważ w ostatnich latach wiele się zmieniło w zakresie sposobu prezentowania zabytków w Krakowie naprawdę warto.

 

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments