Zieleń w Ołtaszynie – z pracy Rady Osiedla

Nasi radni na swojej stronie internetowej (tutaj tekst) umieścili informacje o planowanych działaniach i interwencjach radnych dotyczących zieleni na terenie naszego osiedla i bardzo dobrze się dziej, że sprawy osiedla są porządkowane w pakietach tematycznych bo w konsekwencji doprowadzi to uporządkowania całości spraw z zakresu zieleni.

Ze swojej strony chciałbym zaproponować swoje wnioski do trzech tematów w tym zakresie jako głos mieszkańca.

STAW PRZY STRACHOWSKIEGO

Szanowni Radni

Odnosząc się do informacji w sprawie działania Rady Osiedla dotyczącego zieleni w naszym osiedlu przekazuję swoje propozycje dalszych działań w zakresie stawu przy Strachowskiego.

——-

Ponieważ w wyniku wieloletnich starań mieszkańców i Rady Osiedla poprzedniej kadencji udało się doprowadzić do oczyszczenia naszego stawu położonego przy ulicy Strachowskiego oraz udało się wykonać jego ponowne napełnienie wodą pora na podsumowanie wykonanych prac.

Musimy chyba wszyscy zgodnie stwierdzić, że staw ten ponownie odżył i nawet pojawiły się w nim kaczki i w tym sezonie wychowały młode pokolenie. Warto zatem zastanowić się co dalej:

  1. Woda w stawie ma kolor zielony i może to spowodować niedotlenienie wody, zatem wskazane jest zamontowanie w środkowej części stawu pływającej fontanny przeznaczonej do natleniania wody stawu. Takie fontanny z powodzeniem są stosowane w stawach Gminy Siechnice w miejscowościach Żerniki Wrocławskie i Święta Katarzyna i w znaczący sposób doprowadziły do poprawy natlenienia wody w swoich stawach.
  2. Ponieważ kaczki wychowane na naszym stawie zapewne zechcą w przyszłym roku tu wrócić warto zadbać o poprawę ich bezpieczeństwa bo w tym sezonie wysiadywały jajka na murku skarpy. Proponuje wybudowanie platformy pływającej na europalecie lub dwóch europaletach z zadaszeniem i zakotwiczeniem w jednym miejscu stawu. Zapewni to naszym kaczkom bezpieczeństwo w okresie lęgowym

 

TEREN ZIELENI PRZY STRACHOWSKIEGO I PSZCZELARSKIEJ.

Fajno się dzieje, że teren ten odzyskuje nowe oblicze i etapami jest tam uzupełniana zieleń i nasadzane drzewka. Ze swojej strony jednak pragnę zwrócić uwagę na kilka elementów:

– czy brany jest pod uwagę watek historyczny kształtu i formy tego terenu w okresie przedwojennym ? Pozwalam sobie załączyć plany z archiwum w tym zakresie. Moim zdaniem warto sięgać do dawnych form i kontynuować historyczne zamierzenia i formy w tak „centralnym”  miejscu

– czy projekt uwzględnia ścieżki przejściowe z Pszczelarskiej do Strachowskiego – bo już w obecnej chwili widać konieczność takich połączeń przez wydeptanie ścieżek przez naszych mieszkańców. Takie przejścia były również w przedwojennym założeniu tego terenu.

– czy uwzględnia się miejsca z ławeczkami  dla mieszkańców ?

– teren ma kształt długiego prostokąta i w związku z tym wymaga dobrego podejścia projektowego w celu zrealizowania zamiaru funkcjonalności. Pozwalam sobie na załączenie kilku szkiców projektowych z realizacji dla podobnych terenów gdzie uwzględniano właśnie te elementy.

– czy jest szansa przynajmniej częściowego wycieszenia części tego terenu od strony ulicy Strachowskiego z dużym ruchem samochodowym przez zaprojektowanie ścianki wygłuszającej z zielenią ozdobną tek żeby stworzyć strefę wycieszenia i możliwość skorzystania z ławek.

Idąc dalej w tym kierunku mam pytanie, czy RO stara się o pozyskanie terenu zieleni – obecnego ogrodu z budynku przylegającego do tego terenu, który ma zostać zlikwidowany. To może być wspaniały teren uzupełniający funkcje zieleni w tym miejscu bo przecież chyba nie powstanie tu kolejna restauracja lub sklep a w miescu ogrodu parking. Pora już może zadbać o przyszłość tego terenu.

Załączniki materiały szkice i plany – w załączeniu

https://www.budzowski.org/ziele-w-centrum-otaszyna/

TEREN ZIELENI PRZED KOSCIOŁEM PRZY PARAFIALNEJ

Szanowni Radni

Po przeczytaniu artykułu dotyczącego podejmowanych działań Rady Osiedla w sprawie zieleni na terenie naszego osiedla mając na uwadze złożony wniosek w sprawie ternu przed naszym kościołem w rejonie Parafialnej ufam, że będziecie Państwo pamiętali o tym terenie i nie zaniechacie dalszych działań w kierunku doprowadzenia do uporządkowania tego terenu.

Poniżej przypominam mój wcześniejszy wniosek z dnia 29-07-2017 w tej sprawie.

Zwracam się z prośbą o podjęcie tematu wykonania nowego zagospodarowania terenu zieleni przy Ulicy Parafialnej – Pszczelarskiej – Strachowskiego małego terenu zieleni z dawnym kioskiem z prasą. Kiosk nie funkcjonuje od dłuższego czasu i nie ma widoku na wznowienie jego działalności, ławeczki stanowią miejsce spotkań osób konsumujących wino kupione w Biedronce.

Ten skwerek w bezpośrednim centrum naszego osiedla  daje każdemu przyjezdnemu do osiedla bardzo zła opinie o jego mieszkańcach i gospodarzach, a za takich trzeba uważać Radę Osiedla i naszych radnych.

Apeluję zatem do Państwa o zgłoszenie wypowiedzenie umowy lokalizacyjnej obiektu pawilonu z prasą z rozebraniem obiektu i przywróceniem do stanu poprzedniego i jednoczesne opracowanie  porządnej koncepcji zagospodarowania tego terenu .

Osobiście pamiętam jak ten teren wyglądał kiedyś – w czasach przed wojna był w tym miejscu mały staw, a po okresie wojennym piękny skwerek z centralnym klombem i rondem na którym stał maszt na flagę z podświetleniem. Teren był obniżony o około 0,5 do 0,7 metra w stosunku do otoczenia.

Pozostawiając jednak sentymenty związane z dawnymi czasami  proszę o zauważenie tego problemu i nadanie temu miejscu rangi centrum osiedla.

 

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments